Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Šią sutartį laikyti pavyzdine

KLIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klientų skundų nagrinėjimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja  (toliau – bendrovė) klientų skundų, gautų bendrovėje, nagrinėjimą ir atsakymų
rengimą.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo nuostatomis.
3. Už šios Tvarkos įgyvendinimą atsako bendrovės generalinis direktorius.
4. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:
4.1. Pareiškėjas – registruotas vartotojas, paskolos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo, įteikęs ar atsiuntęs bendrovei rašytinį skundą.
4.2. Skundas – kreipimasis į bendrovę nurodant, kad yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašant juos apginti.
5. Klientų skundų nagrinėjimo tvarka privalo būti viešai paskelbta Bendrovės interneto tinklapyje. Klientų skundų nagrinėjimo tvarka privalo būti pateikta kiekvieno
suinteresuoto asmens reikalavimu, suinteresuotam asmeniui apmokėjus pateikimo išlaidas.

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Pavyzdinė sutartis.
Šią sutartį laikyti pavyzdine informacine.


VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. SĄVOKOS
1.1. Sutartyje (Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose), kiekviename dokumente prie Sutarties, bei Šalių vykdant Sutartį siunčiamuose tarpusavio pranešimuose vartojamos iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi Sutartyje (Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose) ir jos prieduose, jei tokie sudaromi, apibrėžtą reikšmę ir/arba konkretų turinį bei yra atitinkamai aiškinamos, jeigu kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip ir/ar Sutartyje ar atitinkamuose Šalių pranešimuose nenurodyta kitaip:

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Jeigu aš esu LR pilietis, kuris gyvena ir yra registruotas užsienio valstybėje, ar galiu gauti sms paskolą ar greitąjį kreditą?

Tikėtina, kad gausite paskolą tuo atveju, jeigu galėsite pagrįsti savo darbo statusą užsienyje, ir galėsite pristatyti uždarbio dokumentus už praėjusius dvylika mėnesių.

Imant didesnę paskolą, bankai gali taikyti pradinio įnašo reikalavimą, kuris gali sudaryti 10-20 % nuo pageidaujamos paskolos sumos.

Kokiame banke geriausiai imti paskolą?

Tai priklauso nuo daugelių faktorių, bet rekomenduojame pirma gauti kuo daugiau bankų pasiūlymų, aplankyti paskolų bankų konsultacijas, ir tik tada nuspręsti, kuris banko kreditavimo pasiūlymas Jums yra patraukliausias ir optimaliausias.

Jeigu paskola paimta ilgam laikotarpiui, o n oriu paskolą grąžinti dabar. Ar skaičiuosis viso paskolos laikotarpio palūkanos?

Čia yra labai individualus klausimas, kuris yra aptartas Jūsų paskolos sutartyje. Vieni bankai leidžia nemokamai grąžinti anksčiau laiko paskolą, kiti prašo sumokėti netesybų procentinę dalį.