Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Kas yra bankinis kreditas?

Tai viena iš galimų kapitalo judėjimo formų, kredito atsiradimas yra sąlygotas piniginių srautų apyvartos dėsningumo, kai yra pinigų perviršis ir pinigų trūkumas.

Kaip suprantame, tie kas turi pinigų,  juos skolina, tie kuriems reikia pinigų, ima paskolas.

Bankinės kredito operacijos yra pagrindinės bankų gyvavimo šakos, iš kurių jie gauna didžiausią pelningumą.

Vykstant bankiniam kreditavimui, rinkos lėšos yra panaudojamos tiems, kuriems reikia lėšų, ir išnaudojamos lėšos.

Bankinės paskolos yra išduodamos visiems LR piliečiams, kurie atitinka tam tikro banko nubrėžtus paskolos išdavimo kriterijus, dėl tų kriterijų ir paskolos išdavimo sąlygų, riekia kreiptis į konkretų banką.

smspinigai.lt

Nesant apyvartinėms lėšoms rinkoje, bankinės paskolų išdavimo sistemos leidžia asmenis ar įmonėms gauti apyvartinių lėšų savo poreikių įgyvendinimui.

Kas sudaro bankinius kreditavimo uždavinius:

  • Užsitikrinti, kad stabiliai augtų ūkis;
  • Didinti prekių ar paslaugų poreikį, vartojimo augimą;
  • Greitinti pinigų apyvartą;
  • Leisti ūkio subjektams laisviau generuoti paskolų bazę;
  • Organizuoti ūkio subjektų tiesioginį atsiskaitymą su valstybe;
  • Optimaliai gerinti fizinių asmenų galimybę gauti paskolą.

Bankinis kreditas tiesiogiai apibrėžia ekonominius santykius tarp pinigų davėjo ir paskolos gavėjo, paskolos laikotarpiui ar tam tikram sutartam laikotarpiui.

Žymėtina, kad bankinis kreditavimas yra prižiūrimas valstybinių institucijų ir paskolų kreditavimo paslaugos yra stebimos bei koordinuojamos su tikslu, kad fiziniai paskolų gavėjai, vartotojai, kaip mažesnio ekonominio išprusimo asmenys, būtų apsaugoti nuo galimos bankinės sistemos išnaudojimo. Visa tai yra aptariama ir apibrėžta finansinėje teisėje.

Finansinė teisė yra administracinės teisės pagrinde, tad bet koks finansinės teisės pažeidimas yra svarstomas, kaip administracinės teisės pažeidimas, su išlyga, jeigu tai nebuvo atliktas nusikaltimas, kuriam gali būti taikomas baudžiamasis persekiojimas.


Kaip civilinis kodeksas apibrėžia paskolos sutartį ar kreditavimo sutartį?

Kreditavimo sutartimi bankas ar kokio tai kita kredito įstaiga, kaip kredito unijos ir t.t. įsipareigoja paskolos gavėjui, kad jam bus suteikta nustatyta ir iš anksto patarta paskola, bei jos dydis, o paskolos gavėjas įsipareigoja laiku grąžinti paskolos mokamas įmokas, ir laikytis visų sutartyje sutartų sąlygų be jokių tai išlygų.

Paskolos davėjai gali būti ne visi, tai yra aptarta LR CK, o paskolos gavėjai gali būti beveik visi fiziniai ar juridiniai asmenys, išskyrus jeigu yra kokia tai draudžiamoji sąlyga atsirandanti iš pačios kredito bendrovės pusės.